Jan Lundgren

Lundgren, Jan, 1936–1999, född i Helsingborg, grafiker och målare. Han var särskilt influerad av främmande kultursfärer som Maya- och Inkakulturerna. Som grafiker utbildade han sig för det moderna kopparstickets mästare Stanley W. Hayter i Paris. Kunde därmed på ett fruktbart sätt dela erfarenheter också som färggrafiker med konstnärsvännen Thormod Larsen, som hade sina lärdomar från Johnny Friedlænder. Larsen var en särling i Helsingborgs konstliv och även om han var högt respekterad inom konstnärskretsar, nådde hans konst fullt erkännande i offentligheten först efter hans död.