Jakob Beskow

Beskow, Jakob, 1876–1928, statsråd, industriman och på sin tid en av de mera framträdande profilerna för högern i Helsingborg. Beskow var föreståndare för Skånska superfosfat och Svavelsyrefabriken i Helsingborg 1904 samt vd för AB Kemisk & Elektrokemisk produktion i Helsingborg och Trollhättan 1916–18. Under sin tid i Helsingborg var han ordförande i drätselkammaren 1915–18 och i stadsfullmäktige 1919.