Interfigures

Interfigures, skulptur av Carl Fredrik Reuterswärd framför Dunkers Kulturhus. 1980-tal, monterad 2010.

Hösten 2003 visade Dunkers Kulturhus en stor utställning med konstnären Carl Fredrik Reuterswärd. Efteråt beslutade sig konstnären för att donera ett verk till staden och valde ”Interfigures”, en bronsskulptur med hålrum i form av siffror och bokstäver. Verket som skapades i början av 1980-talet är en påminnelse om betydelsen av det osynliga i våra liv, om hur viktiga tomrummen är för att vi skall kunna förstå det vi ser, hör eller läser.Foto: Sofia Rydell.

SR