Integatan

Integatan, leder upp mot Farmgränden och en där tidigare belägen villa Ingenting. Sambandet är dock inte fastställt (Centrum/Norr).