Inger Källoff

Ordförandeklubba i trä.
Ordförandeklubba i trä. Ur Helsingborgs museums samlingar.

I SAMARBETE MED KVINNOHISTORIA HELSINGBORG
Inger Zetterstrand föddes 1931 i Nora. Fadern var häradshövding och lärare. I familjen fanns också storasyster Astrid.

Båda systrarna gick i faderns fotspår när det gällde studierna och båda blev jurister. Astrid hette som gift Kristensson och blev bland annat riksdagsledamot och känd under smeknamnet ”batongmormor”, eftersom hon eftersträvade hårdare tag mot brottsligheten. Inger tog sin juristexamen 1955, därefter fortsatte hon med domarutbildning och domartjänstgöring vid Svea hovrätt i Stockholm. Hon var också under flera år domare vid vattendomstolarna.

1968 gifte sig Inger med häradshövdingen Nils Källoff. Vid hans pensionering 1977 flyttade paret till Skåne, och 1977–1988 verkade Inger som första kvinnliga rådman vid Helsingborgs Tingsrätt. Hon tilldelades 1972 Nordstjärneorden för sina insatser under yrkeslivet. Inger Källoff dog 2011.

UB

Källa:
https://domstolenshistoria.se/inger-kalloff/