Ingenting

Ingenting, villa uppförd 1881 av riksdagsman Ola Jönsson. Villan, som låg i backen vid Integatan på Farmgrändens östra sida, revs 1981. I slutet av 1890-talet ägdes fastigheten av L.P. Norrman, farfar till konstnären Lars Norrman.