Industri- och arbetareföreningens hus

Industri- och arbetareföreningens hus, allmänt kallat Industrien, anrik byggnad i södra hörnet Södergatan/Bollbrogatan. Huset har skiftat gestalt och funktion flera gånger, men har hittills undgått den sanering som svept fram över Söder. Byggnaden uppfördes under andra hälften av 1800-talet av Industri- och arbetareföreningen, med Fredrik Theodor Borg som drivande kraft och tjänade som mötes- och samlingslokal med en festsal som rymde upp till 600 personer. Föreningen upplät också lokalerna till den gryende arbetarrörelsens möten på 1880-talet. Huset inköptes omkring 1905 av Helsingborgs Spritbolag.

Mellan 1895–1906 fanns här Ångköket (även kallat Folkköket), ett till hälften kommunalt företag som tillkommit genom ett antal donationer samt ett kommunalt bidrag. Mindre bemedlade kunde här för en billig penning köpa färdiglagad mat. Från början av 1920-talet och en del år framåt fanns här Granboms kafé, en populär mötesplats för det då unga Helsingborg. Senare generationer helsingborgare minns att Apoteket Lejonet fram till mitten av 1960-talet var inrymt i bottenvåningen, där senare bl.a. Kreditbanken hade avdelningskontor. Se även Folkbildning och studieförbund, Kaféer och konditorier. SG