Idrottens hus

Idrottens hus, invigt av kung Gustav VI Adolf den 24 augusti 1957. Efter omfattande utredningar och politiska turer kunde arkitekt Mogens Mogensen i juli 1951 lämna fram det förslag som slutligen låg till grund för denna efterlängtade anläggning för inomhusidrott. Idrottens Hus var vid invigningen kommunens dittills största anläggning, vilket delvis kan förklara den långa handläggningstiden från drätselkammarens första ”anmaning” 1951 till det färdiga bygget. Anläggningen kostade totalt 7,5 miljoner kronor att uppföra.
Idrottens Hus är regionens ojämförligt största anläggning för inomhusidrott och har haft stor betydelse för utvecklingen av inte minst handboll och basket med elitklubbar som t.ex. Vikingarna (Olympic Viking), IS Götas handbollssektion och Helsingborgs Basket. Idrottens hus har under åren även utnyttjats för utställningar, konferenser och mässor såsom den årliga Antikmässan. Utanför entrén vid Mellersta Stenbocksgatan står sedan 1959 konstverket, Sekvens, av konstnären Arne Jones. Se även Idrottsstaden. SG

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du många foton från Idrottens hus, bl.a. på Rolling Stones från en konsert på Idrottens hus 1967: [[1]]