Ib Tollberg

Tollberg, Ib, född 1911 i Furulund nära Lund, död 1984 i Helsingborg. Tollberg var en meditativ och tillbakadragen konstnär som i måleri och teckning gärna arbetade med landskapsmotiv eller kompositioner med figurmotiv med symboliskt och ibland religiöst innehåll. Han var klart betydande som tecknare.