Hybsackens damm

Hybsackens damm, folkmun för damm vid Sankt Peders gata/Bergaliden uppkallad efter en tidigare ägare, stadsfältskären Johan Gabriel Hebsacker. Dammen var en rest av den gamla vallgraven runt slottet. Brandkåren hade ett spruthus i anslutning till dammen.