Hvitsippan

Hvitsippan, med underrubriken ”Illustrerad Tidning för Barn och Ungdom, utgifven af Ave” utkom med sitt första nummer i december 1872. Utgivaren, författaren och folklivsupptecknaren Eva Wigströms ambitioner var att i varje nummer presentera ”poemer, sagor, naturhistoriska och andra undervisande skildringar samt underhållande berättelser”. Tidningen utkom var 14:e dag och var från början tryckt hos F.T. Borgs Nyaste Öresunds-Posten. Redan i december 1873 efter 23 nummer tvingades Eva Wigström av ekonomiska skäl sluta med utgivningen. Den 5 januari 1884 återuppstod tidningen, då med Hans Österling (far till Anders Österling) som förläggare, men i december 1886 lades den definitivt ner. Hvitsippan hade under hela utgivningsperioden många kända medarbetare, bl.a. författaren och journalisten Wendela Hebbe, Josefina Wettergrund (signaturen ”Lea”) och folklivsskildraren Per Thomasson.

LÄS MERA: Bertil Heddelin, ”Sniglarna kunde stångas…”, Minnen från Helsingborg och dess skola 54 (1987).