Hävertgatan

Hävertgatan, sträckning längs vattenverkets tidigare hävertledning (Fredriksdal 1931).