Hushållsskolan Margareta

Hushållsskolan Margareta, en gång belägen på Trädgårdsgatan 13, etablerades 1927–28 och var verksam t.o.m. 1965. Skolan hade också daglig matservering för allmänheten. Hushållsskolan ingick i en rörelse grundad av Hanna Margareta Lindmark (1860–1941). Starten skedde 1905 i Norrköping. Vid hennes död fanns ”Hushållsskolan Margareta” i tolv städer.