Husensjö skola

Husensjö skola, på Kalmargatan, uppfördes år 1900 som ersättare till en liten skola på Söderköpingsgatan. Under den första tiden kallades den Fältarps skola. Den utvidgades och moderniserades kraftigt 1935 och senare gjordes en tillbyggnad 1955. Här finns idag elever från förskola till och med årskurs 5. På en av tillbyggnaderna uppsattes år 1955 en mosaik kallad ”Påfåglar” av konstnären John Wipp.