Humlegården

Humlegården, en gård som omnämns redan 1712 och som köptes av Helsingborg år 1967. Bostadsområdet Humlegården, väster om Österleden och söder om Clausgatan, byggdes ut med radhus och villor i huvudsak under 1980-talet. Humlegårdens industriområde söder om Södra Brunnsvägen omfattar ca 70 000 m2 tomtmark fördelad på 25 fastigheter.