Hultgrens holme

Hultgrens holme, uppkallad efter Nils Hultgren, (1883–1973), direktör och kommunalpolitiker. Hultgren var bl.a. ordförande i hamndirektionen och hamnbyggnadsstyrelsen. ”Hultgrens holme” var det vardagliga namnet på den friliggande vågbrytaren i hamninloppet, invigd i april 1924, vilken orsakade en lång och tidvis upphetsad debatt under planeringen.