Hässlunda domarring

Hässlunda domarring, belägen i en skogsdunge vid gården Gustavsminne söder om samhället. Domarringen, som är från järnåldern, består av 15 stora stenar och har en diameter om 15 meter.