HRRJ (Hbg–Råå–Ramlösa Järnväg)

Den smalspåriga Decauvillejärnvägen vid Triangeln där det skedde tågbyte för resor mellan Råå och Ramlösa.

HRRJ (Helsingborg–Råå–Ramlösa Järnväg), populärt kallad ”Decauvillen” eller ”Lilla spöket”, var ett smalspårigt system, 600 mm bredd, med lätt räls, konstruerat av fransmannen Paul Decauville 1875. Det visades första gången på världsutställningen i Paris 1889 och det var där som järnvägsbyggaren Fredrik Posse upptäckte det. Behovet av förbindelser inom staden hade ökat i takt med den snabba tillväxten, främst mellan hamnen och industrierna på Söder och när Posse fick uppdraget att anlägga en järnväg mellan centrala staden, Ramlösa och Råå blev det med Decauvillesystemet. Eftersom man inte tillät ångloksdrift på Järnvägsgatan fick banan börja vid Trädgårdsgatan och sedan drogs den via Carl Krooks gata–Industrigatan till Råå med ett stickspår vid Triangeln till Ramlösa.

HRRJ efter ombyggnad till normalspår och elektrifiering, vid slutstationen på Järnvägsgatan (Stadsparken i bakgrunden till vänster).

HRRJ efter ombyggnad till normalspår och elektrifiering, vid slutstationen på Järnvägsgatan (Stadsparken i bakgrunden till vänster).

Anslutningen av Ramlösaspåret till huvudbanan var utformad som en triangel, därav namnet på platsen. Banan invigdes i augusti 1891. Kapaciteten visade sig så småningom otillräcklig och 1906 byggdes banan om till normalbredd och elektrifierades. Den blev därmed landets första elektriska, normalspåriga järnväg. År 1924 införlivades den i stadens spårvägsnät och HRRJ upphörde. Se även Järnvägar. UR

Läs mera: Martin W Sanderberg, ”Decauville”(1978); Lennart Welander, ”HRRJ” (1985).