Hotell Öresund

Hotell Öresund på Norra Strandgatan

Öresund, hotell på Norra Strandgatan 5 startat av Per Jönsson år 1855. Jönsson köpte rörelsen av änkefru Munthe. Det var ursprungligen ett gammalt värdshus. Huset revs 1921.