Holmgårdsgatan

Holmgårdsgatan, i de fornnordiska sagorna är Holmgård vikingarnas namn på staden Novgorod (Raus södra 1987).