Hoff, Carl,

Hoff, Carl, juvelerare- och guldsmedsaffär med rötter i den 1869 av guldsmeden Johan Fredrik Tynelius startade rörelsen. Denne överlät 1903 firman på sin mångårige medhjälpare, F.T. Hoff, som fortsatte verksamheten under namnet J.F. Tynelius Eftr. Fram till 1908 var adressen Kullagatan 13 men firman flyttades detta år till konsul Nils Perssons nyuppförda nummer 8 vid samma gata. År 1912 tog F.T. Hoffs son, Carl, över firman som år 1927 flyttade till Kullagatan 3. Carl Hoff avled 1939 varpå sönerna Carl Åke och Nils tog över. År 1978 köpte Bodil och Ingvar Axelson företaget och från år 2000 har deras son Henrik med hustru Louise övertagit ledningen av företaget som fortfarande finns kvar på samma adress sedan 1927. KEA