Hälsingborgs byggmästareförening

Hälsingborgs byggmästareförening, bildades år 1890 och är ännu verksam, bl.a. som ägare till den fastighet vid Kaliforniegatan, Gasverksgatan och Järnvägsgatan där den gamla tingsrätten låg fram till 2005.