Hjalmar Ekström

Skomakare och mystiker som blev vida känd i landet. Här framför sitt skomakeri i Planteringen
Skomakare och mystiker som blev vida känd i landet. Här framför sitt skomakeri i Planteringen

Ekström, Hjalmar, 1885–1962, skomakare, diakon, mystiker. Biskop Martin Lönnebo säger i en av sina böcker att Ekström var ”en av de mest betydande mystikerna i nordiskt fromhetsliv”. Han växte upp och gick i skola i Helsingborg. Redan vid 13 års ålder började han arbeta i sin fars skomakeri. Julen 1901 hade han en Gudsupplevelse som han själv betecknar som sin omvändelse. Han utbildade sig så småningom till diakon och tjänstgjorde också som sådan bl.a. i Härnösand och Eksjö 1911–1916. Sistnämnda år återvände han till skomakaryrket och bosatte sig i Helsingborg. Under en sommarvistelse i Örkelljunga år 1916 hade han en religiös upplevelse som kallats ”den mystiska döden”, en upplevelse som starkt påverkade hans liv. Han hade en omfattande korrespondens med samtida författare och mystiker bl.a. Vilhelm Ekelund och Eric Hermelin. Hans lilla skomakeri i Raus plantering blev en vallfartsort för tidens mystiker. Av hans själavårdande brev har ”den fördolda verkstaden” (1962) och ”den stilla kammaren” (1968) givits ut i tryck. SG

LÄS MERA: Antoon Geels, ”Mystikern Hjalmar Ekström 1885–1962” (1980).