Hjalmar Bergman

Bergman, Hjalmar, 1883–1931, författare, den störste av de s.k. tiotalisterna och en av 1900-talets märkligaste dramatiker och romanförfattare. Han bodde från hösten 1911 till juni 1914 i Helsingborg, närmare bestämt på Karl X Gustavs gata 66. Två betydande verk kom till under Helsingborgstiden, ”Vi Bookar, Krokar och Rothar” (1912) med undertiteln ”Ur en stadskrönika” och ”Loewenhistorier” (1913). Dessa berättelser utspelas dock huvudsakligen i Bergmans hembygd i och kring Örebro. Hans nyfunna vän, den älskade katten Prins Pajaz, som fått evigt liv i ”Loewenhistorier”, hör emellertid hemma i Helsingborg och kattens bortgång efter endast ett år bidrog till det missnöje med tillvaron som han uttrycker i brev, bl.a. med kommentaren: ”bättre om det varit pigan.” Endast några detaljer och stämningar i småstadsmiljön kan f.ö. ha inspirerats av Helsingborg, som aldrig nämnes i romanerna, och det bör man kanske vara tacksam för eftersom Bergman kallar vistelsen under 1912 i Helsingborg för ”ett sabla, sabla år”.

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).