Hittarps IK

Hittarps IK, grundades 1959, de första åren med fotboll och ishockey på programmet, man har senare utökat med gymnastik, bordtennis och volleyboll. Klubben hade 2005 ca 450 aktiva medlemmar i fotboll och gymnastik. Genom driftavtal med Helsingborgs stad driver klubben sedan 2002 Laröds idrottscenter, vilket omfattar Hittarpshallen och Laröds idrottsplats. Den senare har en konstgräsplan för fotboll som används flitigt av flera Helsingborgsklubbar, i synnerhet vid träningsmatcher under tidig vår.