Historikkommitténs Helsingborgs historia

Historikkommitténs Helsingborgs historia, landets mest omfattande stadsmonografi utgiven av Helsingborgs stads historikkommitté. Hittills (1918–2023) har publicerats åtta delar omfattande 18 volymer.

2010 och 2012 utgavs två volymer. Del VIII:1 behandlar landsbygden kring Helsingborg, från äldsta tider och fram till skiftesreformerna på 1800-talet. Del VIII:2 tar upp landsbygdens arbete, fritid och politik och är rikligt illustrerad.[1]

Under 2023 utgavs volym X1:1 med titeln ”Speglingar av en tid 1970-2023” som fokuserar på de stora satsning på nya bostäder i Sverige som går under benämningen miljonprogrammet, utvecklingen inom kultur- och fritidsverksamheterna i Helsingborg och om stadens moderna historia genom nedslag på fem olika platser, som var och en speglar förändring och utveckling i Helsingborg.