Historikkommitténs Helsingborgs historia

Historikkommitténs Helsingborgs historia, landets mest omfattande stadsmonografi utgiven av Helsingborgs stads historikkommitté. Hittills (1918–2005) har publicerats sju delar omfattande 15 volymer, som redogör för tiden fram till år 1971.

Under 2010 och 2012 har också den åttonde delen av stadshistoriken kommit ut och den omfattar två volymer. Del VIII:1 behandlar landsbygden kring Helsingborg, från äldsta tider och fram till skiftesreformerna på 1800-talet. Del VIII:2 tar upp landsbygdens arbete, fritid och politik och är rikligt illustrerad.[1]