Höghults skola

Höghults skola, i bruk 1847–1957. Byggnaden brann och revs sedan på 1970-talet.