Höghult storgård

Höghult storgård, i den västra delen av Välinge socken, hade före enskiftet i början av 1800-talet en uppodlad markareal som motsvarade två byar. Mangårdsbyggnaden är uppförd vid mitten av 1800-talet och ekonomibyggnaderna för ca 100 år sedan.