Högasten

Högasten, mindre bostadsområde norr om Råå kyrkogård. Bostadshusen uppfördes i slutet av 1950-talet.