Hervid Vallin

Vallin, Hervid, 1893–1980, välkänd lärarprofil i Helsingborg efter sina år som lektor i biologi och kemi vid Högre allmänna läroverket för flickor 1931–1958. Vallin var uppvuxen i Helsingborg, son till lektor Karl Vallin. Han har utgivit ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter i synnerhet om Hallands Väderö. Vallin var en av initiativtagarna till Helsingborgs botaniska förening 1932 och ledde uppbyggnadsarbetet av Botaniska trädgården på Fredriksdal – museer och trädgårdar.