Herkules, Skomagasinet,

Herkules, Skomagasinet, startat 1887 av Carl Olsson. Verksamheten som då höll till i Bruksgatan 40 var från början en skoreparationsverkstad och beställningsskomakeri. Omkring sekelskiftet 1900 öppnade Olsson även försäljningsavdelning som blev allt mer omfattande. En filial startades 1905 i Lilla Torggatan och 1909 öppnades huvudaffären i det då nybyggda hörnhuset Karlsgatan/Bruksgatan, allm. kallat Centralpassagen. Efterhand öppnades flera filialer; 1925 vid Södergatan 53, 1930 i Höganäs och 1935 flyttades butiken vid Lilla Torggatan till det nybyggda Skånska Brands fastighet, Norra Kyrkogatan 12. Carl Olssons son, Otto Odervall tog över företaget omkring 1940, vilket kom att bli ett av de äldsta i sin bransch. Omkring 1960 upphörde verksamheten.