Henrik Håkansson

Håkansson, Henrik född i Helsingborg 1968, konstnär. Håkansson är inte känd för gestaltade bilder; han ägnar sig nästan uteslutande åt att studera och för en vidare publik presentera levande varelser och organismer i deras egen tillvaro. Hans verk förutsätter ingående studier och samverkan med biologisk expertis; presentationen sker antingen i arrangemang som ger verkliga små biotoper eller i form av filmer, ofta i inbördes samverkan mellan båda formerna. Håkansson framträdde 1997 som svensk representant på Biennalen i Venedig och visade också verk på Documenta i Kassel. Han har under senare år deltagit med sina särpräglade presentationer i många större konstmanifestationer världen runt. I hemstaden framträdde han redan 1997 på Vikingsberg samt 2005 på Dunkers Kulturhus. Den senare en stor utställning i vilken man bl.a. in i minsta enskildhet kunde iaktta hur en fågel flyger; studier som gjorts i en vindtunnel, vilken också hade byggts upp i full skala i utställningen. Bland hans verk bör nämnas filmen A tale of a forest without a name 2003–04, med tillhörande CD med fågelsång. SS