Helsingborgsprofessorerna

Helsingborgsprofessorerna, skämtsamt epitet på hantverksmästare i Helsingborg. Efter näringsfrihetens införande 1864 förlorade den gamla mästartiteln inom hantverksyrkena sin juridiska betydelse. I januari 1865 sammankallades industriidkarna i staden till ett möte där man skulle diskutera ”en fri industriförenings bildande i Helsingborg”. Öresunds-Postens redaktör Fredrik Theodor Borg föreslog på mötet att mästarna nu istället skulle benämnas professorer. Förslaget väckte en enorm uppmärksamhet. I insändare och artiklar i en stor del av landets tidningar skämtades friskt om de s.k. Helsingborgsprofessorerna och i maj 1865 visade Lundakarnevalen ”industriprofessorernas installation”. Förslaget var helt och hållet redaktör Borgs. Mästarna själva uttalade sig och sade att ”mästarevärdigheten vilja vi icke mot namnet professor utbyta…”. I mer än ett års tid kunde man i tidningarna följa debatten för och emot förslaget. Så småningom ebbade den ut och några industriprofessorer fick Helsingborg inte i mitten på 1800-talet.