Helsingborgsflickorna

Helsingborgsflickorna, numera under namnet ”Birgit Wenngrens dansgrupp”, är en populär danstrupp. Helsingborgsflickorna bildades 1955 av gymnastikdirektör Birgit Wenngren som också under alla år varit deras ledare.