Helsingborgs Varfs AB

Helsingborgs Varfs AB, (HVA) verksamheten startades 1866 på initiativ av handlanden Carl Henckel (släkten) (1821–1898). Han lyckades intressera handlande N P Nyborg, kapten C J Hulthén och skeppsredare Petter Månsson och dessa fyra satsade vardera 10 000 riksdaler i projektet. Hamndirektionen tillstyrkte deras ansökan om att på tjugo år få arrendera en tomt vid hamnens södra del ungefär på platsen för den nuvarande färjehamnen. ”Warfsbolaget” kom snart igång, det första fartyget sjösattes den 18 oktober 1867. Det var skonerten ”Santos” som sedan under kapten Carl Sylvans befäl seglade på Brasilien.

”Rudolf Tornerhjelm” ombyggdes till ångdrift 1870 och varvets första ångbåtar ”Svea” och ”Nore”, båda i trä, sjösattes 1873. Efter anläggandet av Södra hamnen 1879 då samtidigt en torrdocka stod klar flyttades verksamheten dit. År 1884 sjösattes det första fartyget, ”Vera”, på den nya platsen. Den sista träbåten som gick av stapeln var barken ”Vanja” år 1892 och den första båten av stål blev skonaren ”Arla” år 1893. Varvet utvecklades under 1900-talet till en av stadens stora arbetsplatser. År 1965 upptogs varvet i Kockumsgruppen men varvskrisen slog hårt över hela västvärlden och 1984 såldes HVA till Cityvarvet i Göteborg som i sin tur sålde det vidare 1990. Det sista fartyget som lämnade varvet var tankern ”Olau Leif”, i mars 1966. Detta var bygge nr 96 i varvets historia. År 1991 var trots flera rekonstruktionsförsök konkursen ett faktum och efter 125 år var Helsingborgs hamn åter utan ett skeppsvarv. KEA

Läs mera: Georg Dahlin, ”Helsingborgs Varfs AB 1866-1941”; Jerry Pettersson, (för NV Skånes Företagsarkiv) ”Helsingborgs Varfs AB”, historik och fartygsförteckning (1993).