Helsingborgs trädgårdsförening

Reklam för utställning 1924.
Reklam för utställning 1924.
Reklam för utställning 1924.

Helsingborgs trädgårdsförening, bildades 1916 på initiativ av borgmästare Johan Bååth. Han kom f.ö. att under många år stå som ordförande och drivkraft i föreningen och bland många andra aktiva i ledningen kan också nämnas stadsträdgårdsmästaren Oskar Henrik Landsberg. Det första världskriget rasade vid startåret och bl.a. Livsmedelsnämnden såg positivt på Koloniträdgårdar som en resurs under den rådande livsmedelsbristen. Dessa hobbyodlare kom att utgöra en ryggrad i den nya föreningen.
Redan 1917 fick Trädgårdsföreningen förtroendet att anordna en allmän skånsk trädgårdsutställning, varvid man nyttjade den s.k. Tennishallen och Konsthallen, kvarstående stora byggnader i Slottshagen efter utställningen 1903. Utställningen blev lyckad och kom att följas av flera framöver i samma byggnader, men efter att de revs kom Konserthuset att bli utställningslokal.
Ännu i dag är föreningen aktiv med föredrag, utlåning av facklitteratur, rådgivning av experter, resor m.m. Inom föreningen arbetar även en Rhododendronsektion med egen styrelse. I övrigt samarbetar Helsingborgs trädgårdsförening med Studiefrämjandet, Fredriksdal – museer och trädgårdar, Trädgårdshistoriska föreningen i Helsingborg, Sofiero, Helsingborgs parkkontor, Svenska Rosensällskapet samt ett flertal plantskolor i regionen.

Läa mera: Lloyd Lundström, ”Helsingborgs Trädgårdsförening 1916–1936” (1936).