Helsingborgs Tidning

Helsingborgs Tidning, tidning startades år 1867 av Nils Jönsson. Tidningen utkom tre gånger per vecka under åren fram till 1882 därefter ökades utgivningen till sex nummer per vecka. 1884 togs utgivningen över av ett nybildat aktiebolag och tidningen bytte då namn till Helsingborgs Dagblad.