Helsingborgs spikfabriks AB

Helsingborgs spikfabriks AB, grundad 1886 av Olof Christian Rasch, 1848–1926. Tillverkningen skedde från början i en liten verkstad på Grubbagatan i Stattena. Maskinparken konstruerade och tillverkade han själv, upplärd av pappan som hade startat Danmarks första spikfabrik. År 1905 ombildades firman till rubricerade namn och 1909 flyttades verksamheten till nybyggda lokaler i Ramlösa. Fabriken expanderade ständigt med tillbyggnader och 1912 byggdes ett eget tråddrageri i Billinge, där kraften togs från eget vattenfall i Rönneå. I början av 1980-talet köptes företaget av ESAB, som emellertid endast behöll spikfabriken en kort tid varpå Gunnebo blev ny ägare. Helsingborgsfabriken som bl.a. tillverkade spik för spikpistoler åt USA fick inte verka länge under Gunnebo utan 1985–86 flyttades tillverkningen till Polen, dit maskiner också följde med.