Helsingborgs smides- och mekaniska verkstadsförening

Helsingborgs smides- och mekaniska verkstadsförening, bildad år 1907, intresseförening för ca 25 företag i branschen.