Helsingborgs skyttesällskap

Helsingborgs skyttesällskap, en av stadens äldsta ännu verksamma idrottsföreningar, ursprungligen med namnet Helsingborgs Jägaresällskap, bildat 1834. Sällskapet hämtade då sina medlemmar från både staden och de angränsande orterna. Den första skyttebanan låg på en tomt söder om dåvarande stadsgränsen i ett område känt som Kappridningsfältet. Omkring 1860 fick skytterörelsen över hela landet karaktär av politisk folkrörelse, en allmän folkbeväpning. Ungdomen skulle övas för kommande uppgifter genom lokala skarpskytteföreningar. Skarpskytterörelsen kom 1861 till Helsingborg i samband med bildandet av en frivillig militär sammanslutning kallad ”Medborgarebeväpningen”. Det militära inslaget försvann efter hand och kan inte spåras i det nutida Skyttesällskapet som har sin skjutbana söder om Råå. (Se Idrottsstaden).