Helsingborgs pedagogiska slöjdskola

Helsingborgs Pedagogiska slöjdskola, grundad 1888 av Elisabeth Thunberg med adress Södra Storgatan 35. Här undervisades gossar och flickor från 7 till 8 år i snickerislöjd. Skolan fanns kvar in på 1890-talet.