Helsingborgs mjölkcentral

Helsingborgs Mjölkcentral (HMC), förening u.p.a. bildad 1931 som en gemensam försäljningscentral för mejerierna i Helsingborgstrakten. Dessa var Luggude, Allerum, Vallåkra, Tågarps, Norra Möinge, Mörarpsortens, Stattena, Råå, Emil Otto och Centralmejeriet. År 1941 fanns endast tre mejerier kvar, Mörarpsortens, Stattena och Råå. Dessa inköptes 1942 av Helsingborgs mjölkcentral som därmed blev ett mejeriföretag. År 1960 stod ett nytt mejeri färdigt, Fredriksdalsmejeriet, och samtidigt upphörde Stattena (Berga) och Råå mejeri. Efterhand fusionerades ett stort antal mejerier i Nordvästskåne. Ett preliminärt samarbetsavtal träffades 1970 med Skånemejerier och efter hand tillkom flera mejerier. På 1990-talet slogs emellertid HMC helt samman med Skånemejerier, ett i många kretsar impopulärt beslut, då flera hellre önskade se ARLA som huvudägare. Motiveringen var att det då var större chans att få behålla Fredriksdalsmejeriet. Så blev inte fallet utan 1994 stängdes detta för gott och verksamheten flyttades till Malmö.