Helsingborgs medicinhistoriska förening

Helsingborgs medicinhistoriska förening, bildad 1982 och öppnade 1986 Medicinhistoriska museet i det gamla Barnsjukhuset vid Bergaliden (se Barnsjukhuset (gamla). Den 18 april 1986 invigde landshövdingen Bertil Göransson det då nyrestaurerade huset där efterhand ett medicinhistoriskt museum byggts upp. Eldsjälarna bakom museet var läkaren Herbert Enell och sjukvårdsföreståndaren Ingrid Nilsson. Den sistnämnda hade under lång tid samlat och tillvaratagit åtskilliga föremål från gångna tiders sjukvård. Dessa förvarades i huvudsak på Dunkerska sjukhemmet där en viss museiverksamhet förekom. Redan på 1970-talet diskuterades bildandet av ett medicinhistoriskt sällskap. En kommitté bildades och slutligen nåddes en uppgörelse med landstinget om att rädda det gamla barnsjukhuset från rivning och att slutligen få ta hand om byggnaden för att där öppna museum. Museet drevs initialt av Stiftelsen Medicinhistoriska museer i Lund och Helsingborg, numera av Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige på uppdrag av region Skånes kulturnämnd och med stöd av Helsingborgs stad.

Läs mera: Jubileumsskriften ”Helsingborgs Medicinhistoriska Förening 1982–1992”.