Helsingborgs maskinaffär

Helsingborgs maskinaffär, grundad 1894 av Elof Bohlin (1872–1941). Firman kallades först Velociped- & Mekanisk verkstad men namnändrades senare till Helsingborgs maskinaffär. Företaget var ett av landets första inom cykelbranschen med en omfattande import från Amerika. Exempelvis köptes 1897 inte mindre än 3 000 ”velocipeder” plus en mängd gummivaror och tillbehör. Bolagets cykelmärken var ”Wasa Bogie”, ”Globus” och ”Peary”. Efter grundarens död tog sonen, Harvey Bohlin över chefskapet. Verksamheten kom även att omfatta tillverkning av acetylen-gasverk, svetsaggregat m.m. När elektriciteten tog över belysningen i hemmen inriktades tillverkning istället på bleckemballage, bleckkärl m.m. Verkstäder, lager och kontor var belägna i egen fastighet på Kullagatan 36. Omkring 1969 avvecklades rörelsen.