Helsingborgs kvinnliga gymnastikklubb

Helsingborgs kvinnliga gymnastikklubb. stiftad den 9 september 1912. Länge var Oscar Strandh instruktör för klubben, han var också fanjunkare vid Kungliga Skånska Husarregementet. Klubben har haft många uppvisningar genom åren, några av dem vid välkända större arrangemang: Baltiska spelen i Malmö 1914, Olympiska spelen i Berlin 1936, Lingiaden i Stockholm 1939 samt H-55 i Helsingborg 1955. Under senare år leddes gymnastiken av Birgit Hagman och Bertha Ericsson. Efter 85 år, 1997, avslutade klubben sin verksamhet.