Helsingborgs konditorförening

Helsingborgs konditorförening, bildad 1935. Ombildades 1953 till Helsingborgs konditor- och bageriförening.