Helsingborgs Hornlims- & Benmjölsfabrik AB

Helsingborgs Hornlims- & Benmjölsfabrik AB, ”Limfabriken”, grundad 1896 för tillverkning av fett, lim och benmjöl. Tysk expertis svarade för maskinerna. Fabriken låg mellan Södergatan och Carl Krooks gata, intill och norr om Helsingborgs Cinders- & Kalkfabriks AB. Efter första världskriget slogs Helsingborgs Hornlims- & Benmjölsfabrik AB samman med en fabrik i Stidsvig och drevs därefter under namnet Stidsvigs & Helsingborgs Limfabriker AB. Helsingborgsfabriken moderniserades genom anskaffande av nya maskiner samt flyttandet av en del lämpliga sådana från Stidsvig, men 1932 såldes fastigheten i Helsingborg för 100 000 kronor till Carl Nelsons Automobilfirma, ”Ford-Nelson”. Limfabrikationen flyttades till Stidsvig men huvudkontoret stannade kvar i Helsingborg till 1967. I Stidsvig lever företaget vidare, i dag under annat namn. Som ett litet kuriosum kan nämnas att tre av de Stidsvigsbaserade systerfabrikerna, ovannämnda i Helsingborg samt Trelleborg och Karlshamn, såldes till olika bilföretag att användas som reparationsverkstäder och att samtliga dessa arbetade med Fordbilar. KEA