Helsingborgs gymnastikklubb

Helsingborgs gymnastikklubb, bildad 1887, och upphörde på 1930-talet.