Helsingborgs fotbollsklubbars allians

Helsingborgs fotbollsklubbars allians, HFA, bildad 1935 under namnet Småklubbarnas allians. Organisationen har som främsta syfte haft att tillgodose fotbollsklubbarnas intressen inte minst beträffande anläggningar.