Helsingborgs filatelistförening

Helsingborgs filatelistförening, bildad 1905.